DP35-KL

DP35-KL
Описание

• Брой артикули: до 2 500 
• Наименование на артикул: до 22 знака
• Баркод на артикул EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на артикул и тегло (етикет от
електронна везна)
• Вид на данъка ДДС, до 8 данъчни групи
• Брой щандове (отдели или стокови групи): до 9 
• Брой департаменти (доверители): до 9 
• Брой оператори: до 30 (от тях до 8 едновременно работещи) 
• Брой възможни продажби в една касова бележка: до 120 продажби
• Копие на бон: До 1 копие

Тип на обслужване
• контрол на изхода на обекта
• каса, обслужваща един щанд
• сервитьорско обслужване

Вид на плащане
• в брой, кредит, чек, карта, ваучер или купон
• в брой, с алтернативна валута (EUR) 

Режими на работа на апарата - R / Регистрация
• Х / Отчети без нулиране; 
• Z / Отчети с нулиране; 
• P / Програмиране; 
• F / Фискална памет; 
• S / Сервиз; 
• Т / Тестове; 
• К / КЛЕН; 
• Комуникация с PC

Изпрати запитване за този продукт