TREMOL V-KL

TREMOL V-KL

TREMOL V-KL е фискално устройство за вграждане в автомат на самообслужване ФУВАС с КЛЕН (Контролна Лента на Електронен Носител), вграден данъчен терминал с външна антена и СИМ карта за свърване със сървърите на НАП. Събразен с последните законови изисквания според измененията на Наредба H-18. Сертифициран със свидетелство #677 от 19.09.2012г.

.Устройството се състои от три отделни модула:
Фискален модул – Пломбиран блок, закрепен в корпуса на апарата, съдържащ всички основни модули на обикновено фискално устройство с КЛЕН и дистанционна връзка с НАП, с изключение на клавиатура, индикация за клиента и печатащо устройство.
Контролен изнесен дисплей – външен модул, монтиран върху корпуса на автомата за самообслужване, визуализиращ фискалната касова бележка.
Входно-изходен пулт за управление - Представлява специализирано устройство, служещо за програмиране, отпечатване на отчети на фискалната памет и отпечатване на съдържанието на КЛЕН. Притежава вградени индикация, клавиатура и принтер.

Технически характеристики:

Фискален модул за вграждане в корпуса на автомата
•Компактен блок, позволяващ лесен и бърз монтаж към всички видове автомати на самообслужване;
•Вграден интерфейс за включване към MDB, EXECUTIVE A, BDV, PARALLEL интерфейси със съответния преходен кабел;
•Вградени интерфейси за връзка с изнесен контролен дисплей, входно-изходен пулт за управление и/или персонален компютър;
•Фискална памет за 2000 дневни отчета;
•Вградена Micro SD карта за реализация на функционалност на КЛЕН (Контролна лента на електронен носител) с обем 2GB или повече;
•Вграден GSM/GPRS модул за пренос на данни с външна антена;
•LED индикатор за бързо установяване на състоянието.

Контролен изнесен дисплей
•Специален дизайн, осигуряващ бърз и лесен монтаж към корпуса на автомата на самообслужване;
•Захранване и комуникация по един кабел;
•Възможност за поръчване в два варианта на вградения индикаторен модул:
-Графичен - LCD FSTN 160х80 dots светещ в бяла светлина;
-Символен – LCD STN 2x16 characters светещ в зелена или синя светлина.

Входно-изходен пулт за управление
•Базиран върху TREMOL S касов апарат;
•Easy Load принтерен механизъм, клавиатура 29 клавиша, двуредов дисплей;
•Вградени Li-Ion акумулатори.

Функционални характеристики:

•Автоматично разпознаване на комуникационния протокол и генериране на документ за продажба;
•Автоматично генериране на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки работен ден (всеки 24 часа);
•Разпечатване (трансфер във файл) на съдържанието на КЛЕН за зададен период;
•Разпечатване (трансфериране във файл) на отчет на фискалната памет за зададен период;
•Комуникация със сървъра на НАП според изискването на законодателството.


 Цената не включва интерфейсните кабели.

Изпрати запитване за този продукт