Daisy VEND-KL

Daisy VEND-KL

Daisy VEND-KL е фискално устройство за вграждане в автомати на самообслужване с вграден данъчен терминал за връзка с НАП и е съобразен с последните изискванията на Наредба Н-18 на Министерство на финансите и Наредба за именение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. - ДВ, бр. 54 от 17.07.2012 г. Оборудван е с КЛЕН (контролна лента на електронен носител), позволяваща съхранението на копията на голям брой документи, които могат да бъдат отпечатвани от контролния орган.

 

Характеристики Стойност
Департаменти 50
Оператори 1
Данъчни групи 8
Брой програмируеми артикули >200
Разрядност на индикацията графичен дисплей 132 х 24
Брой плащания 5

 

Изпрати запитване за този продукт