DATECS DP05B-KL

DATECS DP05B-KL

 

• Брой маршрути: до 2 500
• Наименование на маршрут: до 22 знака
• Баркод на маршрут: EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на маршрут
• Вид на данъка: ДДС, до 8 данъчни групи
• Брой щандове (стокови групи): до 9
• Брой департаменти (доверители): до 9
• Брой оператори: до 30 (от тях до 8 едновременно работещи)
• Брой продажби в един касов бон: до 1 продажба (билет)
• Копие на бон: До 1 копие
• Тип на обслужване: продажба на превозни билети

Вид на плащане
• в брой, кредит, чек, карта, ваучер или купон
• в брой, с алтернативна валута (EUR)

Режими на работа на апарата
• R / Регистрация
• S / Сервиз;
• Х / Отчети без нулиране;
• Т / Тестове;
• Z / Отчети с нулиране;
• К / КЛЕН;
• P / Програмиране;
• Комуникация с PC
• F / Фискална памет;

 

Изпрати запитване за този продукт