ДАИС KL

ДАИС KL

Отговаря на Наредба Н18/13.12.2006.

Удостоверение за одбрен тип - 130FS/10.02.2012.

Системата е узаконена с над 70% от вписаните в Държавен регистър бензино - газ - и метан колонки

Най – добро съотношение цена/качество на българския пазар.

Осигурен сервиз 7/24 на територията на цялата страна.

Бърз, удобен и интуитивен потребитерски интерфейс.


   Функционални възможности на Дайс 2000

-Непрекъснат режим на работа;

-Поддържа едновременно до 16 места за зареждания;

-Поддържа различни нива на достъп;

-Автоматично или ръчно освобождаване на колонките;

-Предварително задаване на цена или количество;

-Продажба на стоки заедно със зареденото гориво;

-Възможност за аварийно спиране на всички зареждания;

-Продажба на стоки;

-Поддръжка до 16 000 артикула;

-Поддръжка на неограничен брой баркодове на артикул;

-Поддърждане на практически неограничен брой клиенти;

-Възможност за задаване на до 10 допълнителни начина на плащане, освен предвидените в Наредба Н18;

-Издаване на разширена клиентска бележка;

-Издаване на поименни бонове;

-Приключване на смяна независимо от Z-отчета;

-Водене на статистика независимо от ФП;

-Възможност за работа с карти – магнитни, безконтактни, бар-код;

-Поддръжка на различни видове отстъпки;

-Отложено фактуриране;

-Връзка с нивомерни системи;

-Връзка с DKV верификатор;

-Възможност за работа със СМАРТ каталог;

-Издаване на промоционални бонове;

-Лимитиране на карти по стойност или количество;

-Възможност за предплащане от колонката;

-Смяна на цената на горивата от компютъра;

-Програмиране на различни данъчни ставки в осем данъчни групи;

-Програмиране на заглавен и рекламен текст на бона;

-Работа с или без десетична точка;

-Достъп и проверка на фискалната памет;

   Други възможности на Дайс 2000

-Надеждна защита от неоторизиран достъп до системата;

-Изготвя дневник продажби по ЗДДС;

-Връзка с офисен компютър на обекта;

-Възможност за работа на няколко каси;

-Поддръжка до 3 клиентски сметки на място за зареждане;

-Съвместимост с офис програмите, разработени от ДАЙС;

-Отдалечен контрол;

-Възможност за предаване/приемане на данни от/към отдалечен сървър;

-Експорт към различни счетоводни системи;

-Централизирана смяна на цени;

-Централизирана работа с клиентски карти;

-Изготвяне на  справки за един или няколко обекти в централен офис;

-Възможност за връзка с информационна система SAP;

-Възможност за интеграция с  HOIS;

 

информация за узаконените СИ - ЕСФП


Изпрати запитване за този продукт