COLIBRI

COLIBRI

Автоматизираната нивомерна система за резервоари Colibri от Franklin Fueling Systems е за собствениците на бензиностанции, които се нуждаят от ясна, лесна за работа и надеждна система за контрол на резервоарите с гориво. Colibri следи за нивото и плътността на горивото, осигурявайки непрекъсната, надеждна, безопасна и ефективна работа на вашата бензиностанция. С Colibri вие знаете точно количеството и качеството на горивото във всеки един момент, защото за вас работи една от най-продуктивните и разходно-ефективни системи за наблюдение в днешно време - Colibri от Franklin Fueling Systems.

Конзола Colibri    

Конзолата отчита температурата и нивото на горивото, и водата в резервоарите посредством инсталираните в тях сонди. На базата на отчетените стойности тя изчислява реалния обем гориво. Конзолата разполага с RS-232 и Ethernet интерфейси. Позволява дистанционно наблюдение и обслужване през Internet, както и изпращането на съобщения по електронна поща при възникване на определени събития. Всички съобщения на екрана и на отдалечения интерфейс са преведени на Български език.

Вижте техническите характеристики на конзолата Colibri CL6!

Нивомерна сонда TSP-LL2-XXX

Нивомерната сонда отчита нивото на водата и горивото посредством магнитни поплавъци. В тялото на сондата се намират и температурните датчици, които измерват температурата на течността в резервоара. Нивомерните сонди се предлагат в определен набор фиксирани дължини избираеми съобразно диаметъра на резервоара, в който ще се монтират.

Вижте техническите характеристики на нивомерната сонда TSP-LL2-XXX!


Нивомерната сонда се комплектова с поплавъци за съответния тип гориво. Поплавъците за светли горива са по двойки - един за отчитане на нивото на водата на дъното на резервоара и друг за продукта. В случай, че се изисква измерване на плътността на горивото тогава поплавъкът за продукта се заменя с такъв за измерване на плътност. Поплавъците за вода и продукт са в три размера - 2, 3 и 4 цола. Поплавъкът за плътност е само в размер 4 цола. Поплавъкът за газ (LPG) е само в един размер - 2 цола.

 

 

Изпрати запитване за този продукт