NAX 121

NAX 121

.

Нивомерна измервателна система от български производител, състояща се от конзола тип К-121 и магнитостриктивна нивомерна сонда тип DMP-04-хх-ххх

Обхват на измерване на нивото, mm:  от 400 до 3500;
Максимално допустима грешка на нивомера, mm:
       1 - преди монтаж;
       4 - след монтаж;
Максимално допустима грешка на измервателната система, %:
•    при измерване на светли петролни продукти  ± 0,5;
•    при измерване на втечнени въглеводородни газове ± 1,0;
Максимално допустима грешка на измерване на температурата, °С: ± 0,5;
Обхват на измерване на температурата на продукта, °С: от минус 25 до +55;
Плътност на течността в резервоара, kg/m3: от 0,5 до 1,5.

N 4967 / 23.03.2012  в ДР на одобрените за използване СИ

Изпрати запитване за този продукт