OPTILEVEL

OPTILEVEL


 

Нивомерна измервателна система, включваща сензор за ниво, тип HLS 6010 и калкулатор тип C104M     

 

 

Производител:   Hectronic GmbH, Германия

 

 

Системата се състои от 3 компонента:

 

- Нивомерна сонда тип „HLS6010“ - сондата е универсална за всички видове горива.                                           

 

- Захранващ блок - осъществява захранване и комуникация на данните до 8 сонди

 

- Електронен калкулатор с тъч-скрийн дисплей за визуализация тип „С104М“ -

 

 

 

Дължина на измервателния сензор, m:  0,8

Резолюция, mm: 0,1;– 3,5;

Максимално допустимa грешка, положителна или отрицателна, на нивомера, mm:

       1 - преди монтиране;

       4 - след монтиране;

Максимално допустимa грешка на измервателната система, %

    -при измерване на светли петролни продукти: ± 0,5;

    -при измерване на втечнени въглеводородни газове: ± 1,0;

Максимално допустимa грешка на измерване на температурата, °С: ± 0,5;

Обхват на температурата на околната среда, °С: от минус 20 до +55;

Обхват на измерване на температурата на продукта, °С: от минус 25 до +100;

Плътност на течността в резервоара, kg/m3: от 0,5

 

до 1,5

 

 

N 4924 / 25.08.2011г, в ДР на одобрените за използване СИ.

 

 

 

 

 

 

 

Нивомерна измервателна система, включваща сензор за ниво тип HLS 6010 и калкулатор тип Mineo

 

Произвоител:   Hectronic GmbH, Германия

 

 

 

Системата се състои от 3 компонента:

 

- Нивомерна сонда тип „HLS6010“ - сондата е универсална за всички видове горива.

 

 

- Захранващ блок - осъществява захранване и комуникация на данните до 8 сонди

 

- Електронен калкулатор с тъч-скрийн дисплей за визуализация тип „Mineo“ - може да обработи сигнала от 32 сонди

 

 

Резолюция, mm: 0,1;

Дължина на измервателния сензор, m:  0,8 – 3,5;

Максимално допустимa грешка, положителна или отрицателна, на нивомера, mm:

       1 - преди монтиране;

       4 - след монтиране;

Максимално допустимa грешка на измервателната система, %

        -при измерване на светли петролни продукти: ± 0,5;

        -при измерване на втечнени въглеводородни газове: ± 1,0;

Максимално допустимa грешка на измерване на температурата, °С: ± 0,5;

Обхват на температурата на околната среда, °С: от минус 20 до +55;

Обхват на измерване на температурата на продукта, °С: от минус 25 до +100;

Плъ тност на течността в резервоара, kg/m3: от 0,5 до 1,5

 

 

 

N 4925 / 25.08.2011г, в ДР на одобрените за използване СИ.

 

 

 

 

    

 


     

 

 

Изпрати запитване за този продукт