ГАЗОВИ СЕНЗОРИ И ЦЕНТРАЛИ

ГАЗОВИ СЕНЗОРИ И ЦЕНТРАЛИ

 

ГАЗСИГНАЛИЗИРАЩА СИСТЕМА GA-220

газови сензори за експлозивни газове

 

 


 


КОД ЗА ЗАЯВКА              КОНТРОЛИРАН ГАЗ              ЦЕНА – BGN

 

GS-220.B.V.01-09                   АМОНЯК                                     280.00

GS-220.B.V.01-25                   АЦЕТИЛЕН                                 280.00                   

GS-220.B.V.01-08                   АЦЕТОН                                      280.00

GS-220.B.V.01-06                   ВОДОРОД                                    280.00

GS-220.B.V.01-05                   ЕТАНОЛ                                       280.00

GS-220.B.V.01-04                   МЕТАН                                         280.00

GS-220.B.V.01-08                   ОРГ.РАЗТВОРИТЕЛИ                280.00

GS-220.B.V.01-07                   ПРОПАН-БУТАН                        280.00

GS-220.B.V.01-08                   ХЕКСАН                                       280.00   

                                                                                       

 Газовите сензори GS-220–EXPL следят нивата на въглеводородни газове, органични разтворители и техните изпарения, водород, природен газ, пропан-бутан и други взривоопасни газове.
Прецизността на измерването и бързата реакция са гарантирани от използването на различни принципи на детекция с каталитични, полу-проводникови или електрохимични сензорни елементи.

Надежната работа на сензора е гарантирана от функцията за автодиагностика, чрез която непрекъснато се следи изправността на сензора и линиите и се сигнализира при проблем.
Калибрирането на сензора се извършва дистанционно - с магнитен ключ – без отваряне на корпуса, което улеснява периодичната проверка и поддръжка.

Газовите сензори GS-220 са в метален корпус със степен на защита IP 65.
Проекирани за работа с газсигнализищи централи GA 220.

 

 

 

 

ГАЗОВИ СЕНЗОРИ ЗА ТОКСИЧНИ ГАЗОВЕ  GS-220.B.V

 

КОД ЗА ЗАЯВКА              КОНТРОЛИРАН ГАЗ              ЦЕНА – BGN

 

GS-220.B.V.03-51               ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД                280.00

GS-220.B.V.03-57               СЕРОВОДОРОД                            390.00

GS-220.B.V.03-62               АЗОТЕН ОКСИД                           390.00

GS-220.B.V.03-64               АЗОТЕН ДИОКСИД                      390.00

GS-220.B.V.03-60               АМОНЯК 0-100 ppm                     390.00

GS-220.B.V.03-70               КИСЛОРОД                                    390.00

GS-220.B.V.04-00            ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД                   560.00

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 Газовите сензори GS-220-TOX следят нивата на токсични газове като въглероден окис, сероводород, азотен оксид, азотен диоксид, амоняк, кислород и др. и алармират при преминаване на предварително зададените допустими граници.

Използваният електрохимичен принцип на детекция гарантира голяма селективност към контролирания газ, висока чувствителност – измерване на много ниски концентрации и ниска консумация на енергия.

Автодиагностиката на сензора е функция, която осигурява коректна работа като следи състоянието на сензора и комуникационните линии и сигнализира при проблем.

Дистанционното калибриране – посредством магнитен ключ- без отваряне на корпуса улеснява периодичната му проверка и поддръжка.

Газовите сензори GS-220-TOX са в метален корпус със степен на защита IP 65.

Проектирани за работа с газсигнализищи централи GA- 220.

 

 

 

ГАЗОВИ СЕНЗОРИ ЗА ХЛАДИЛНИ ВИТРИНИ GS-220.B.V

 

КОД ЗА ЗАЯВКА              КОНТРОЛИРАН ГАЗ              ЦЕНА – BGN

 

GS-220.B.V.01-10                   АМОНЯК 0-1000 ppm               280.00

GS-220.B.V.01-11                   R-134a                                         260.00

GS-220.B.V.01-10                   R-404а                                         260.00

GS-220.B.V.01-10                   R-407                                           260.00

GS-220.B.V.01-10                   R-410                                           260.00

GS-220.B.V.01-10                   R-507                                           260.00

GS-220.B.V.01-11                   R-22                                             260.00

GS-220.B.V.01-10                   R-11                                             260.00

GS-220.B.V.01-10                   R-12                                             260.00   

                                                                                        

  Газовите сензори GS-220-RF за хладилни агенти следят нивата на амоняк и фреони, HFCs, HCFCs, CFCs и сигнализират при превишаване на препоръчителните нива на пределно допустима концентрация.

Използваният принцип на детекция с полу-проводникиви елементи гарантира бърза реакция и дълъг живот на сензорния елемент. Осигурява прецизна работа в широки температурни граници.

Автодиагностиката на сензора е функция, която осигурява коректна работа като следи състоянието на сензора и комуникационните линии и сигнализира при проблем.

Дистанционното калибриране – посредством магнитен ключ - без отваряне на корпуса улеснява периодичната му проверка и поддръжка.

Газовите сензори GS-220-RF са в метален корпус със степен на защита IP 65.

Проектирани за работа с газсигнализищи централи GA-220.

 

 

 

 

ГАЗСИГНАЛИЗИРАЩИ ЦЕНТРАЛИЗА МОНТАЖ НА ЛИЦЕВ ПАНЕЛ GA-220.LI

 

КОД ЗА ЗАЯВКА              КОНТРОЛИРАНИ ЗОНИ       РАЗМЕРИ мм       ЦЕНА – BGN

 

GA-220.LI01                                          1                                  72х72х100                265.00

GA-220.LI02                                          2                                  72х72х100                390.00

GA-220.LI03                                          3                                 72х144х126               536.00

GA-220.LI04                                          4                                 72х144х126               712.00

GA-220.LI06                                          6                                 72х144х126              1067.00

                                                                                             

    Газсигнализиращите централи GA-220.LI контролират до 2 газови сензора за експлозивни, токсични газове или хладини агенти. Сигнализират светлинно и звуково при преминаване на допустимите нива и превключват изпълнителни механизми. Имат 2 алармени нива с LED индикация и диференциална звукова сигнализация в зависимост от степента на опасност.

Точността и сигурността на работа на газсигнализиращите централи GA-220.LI са гарантирани от:

„TESТ“ режим, който позволява да се провери изправността на изпълнителните механизми; Автодиагностика на захранващите линии и сензорите; Възможност за включване към акумулатор при спад в напрежението или прекъсване на захранването. „RESET“ режима дезактивира задействаните при алармено събитие релейни изходи за 2 мин.

Корпусът за монтаж на лицев панел позволява инсталиране в електрически табла, заедно с цялостната система на сградна автоматизация.

Газсигнализиращите централи GА-220.LI са съвместими с газови сензори GS-220. Серифицирани са по изискванията на АТЕХ .

 

 

ГАЗСИГНАЛИЗИРАЩИ ЦЕНТРАЛИ ЗА МОНТАЖ НА DINШИНА   GA-220.EI

 

КОД ЗА ЗАЯВКА              КОНТРОЛИРАНИ ЗОНИ       РАЗМЕРИ мм       ЦЕНА – BGN

 

GA-220.EI01                                          1                                125х91х59                   265.00

GA-220.EI02                                          2                                125х91х59                   390.00   

GA-220.LI03                                          3                                125х91х59                   536.00 

GA-220.EI01                                          4                                125х91х59                   712.00  

 

 

 

 

 

                                                                                         

 Газсигнализиращите централи GA-220.EI контролират до 4 газови сензора за експлозивни, токсични газове или хладини агенти. Сигнализират светлинно и звуково при преминаване на допустимите нива и превключват изпълнителни механизми. Имат 2 алармени нива с LED индикация и диференциална звукова сигнализация в зависимост от степента на опасност.

Точността и сигурността на работа на газсигнализиращите централи GA-220.ЕI са гарантирани от:

„TESТ“ режим, който позволява да се провери изправността на изпълнителните механизми; Автодиагностика на захранващите линии и сензорите; Възможност за включване към акумулатор при спад в напрежението или прекъсване на захранването.

„RESET” режимът дезактивира задействаните при алармено събитие релейни изходи за 2 мин.

DIN корпусът позволява лесна инсталация в стандартни електрически табла.

Газсигнализиращите централи GА-220.EI са съвместими с газови сензори GS-220. Серифицирани по изискванията на АТЕХ .

 

 

 

 ГАЗСИГНАЛИЗИРАЩА СИСТЕМА GA-ADR

ГАЗОВИ СЕНЗОРИ ЗА ЕКСПЛОЗИВНИ ГАЗОВЕ

 

 

 КОД ЗА ЗАЯВКА              КОНТРОЛИРАН ГАЗ              ЦЕНА – BGN

                       

 

GS-ADR.B.V.01-09                   АМОНЯК                                     336.00

GS-ADR.B.V.01-25                   АЦЕТИЛЕН                                 335.00                   

GS-ADR.B.V.01-08                   АЦЕТОН                                      336.00

GS-ADR.B.V.01-06                   ВОДОРОД                                    336.00

GS-ADR.B.V.01-05                   ЕТАНОЛ                                       336.00

GS-ADR.B.V.01-04                   МЕТАН                                         258.00

GS-ADR.B.V.01-08                   ОРГ.РАЗТВОРИТЕЛИ                336.00

GS-ADR.B.V.01-07                   ПРОПАН-БУТАН                        258.00

GS-ADR.B.V.01-08                   ХЕКСАН                                       336.00

    

 

 ГАЗОВИ СЕНЗОРИ ЗА ТОКСИЧНИ ГАЗОВЕ  GS-ADR.B.V

 

КОД ЗА ЗАЯВКА              КОНТРОЛИРАН ГАЗ              ЦЕНА – BGN

 

GS-ADR.B.V.03-51               ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД                   336.00

GS-ADR.B.V.03-57               СЕРОВОДОРОД                            468.00

GS-ADR.B.V.03-62               АЗОТЕН ОКСИД                            468.00

GS-ADR.B.V.03-64               АЗОТЕН ДИОКСИД                        468.00

GS-ADR.B.V.03-60               АМОНЯК 0-100 ppm                      468.00

GS-ADR.B.V.03-70               КИСЛОРОД                                    468.00

GS-ADR.B.V.03-00               ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД           3      ASK

                                                                                                       

                 Газовите сензори GS-ADR-TOX следят нивата на токсични газове като въглероден окис, сероводород, азотен оксид, азотен диоксид, амоняк, кислород и др. и алармират при преминаване на предварително зададените допустими граници.

Използваният електрохимичен принцип на детекция гарантира голяма селективност към контролирания газ, високата чувствителност – измерване на много ниски концентрации и ниска консумация на енергия.

Автодиагностиката на сензора е функция, която осигурява коректна работа като следи състоянието на сензора и линиите и сигнализира при проблем.

Дистанционното калибриране – посредством магнитен ключ- без отваряне на корпуса улеснява периодичната му проверка и поддръжка.

Газовите сензори GS-ADR-TOX са в метален корпус със степен на защита IP 65.

Проектирани за работа с газсигнализищи централи GA-ADR.

 

 

 

ГАЗОВИ СЕНЗОРИ ЗА ХЛАДИЛНИ ВИТРИНИ GS-ADR.B.V

 

КОД ЗА ЗАЯВКА              КОНТРОЛИРАН ГАЗ              ЦЕНА – BGN

 

GS-ADR.B.V.01-10                   АМОНЯК 0-1000 ppm               280.00

GS-ADR.B.V.01-10                   R-134a                                         260.00

GS-ADR.B.V.01-10                   R-404а                                         260.00

GS-ADR.B.V.01-10                   R-407                                           260.00

GS-ADR.B.V.01-10                   R-410                                           260.00

GS-ADR.B.V.01-10                   R-507                                           260.00

GS-ADR.B.V.01-10                   R-22                                             260.00

GS-ADR.B.V.01-10                   R-11                                             260.00

GS-ADR.B.V.01-10                   R-12                                             260.00 

                                                                                                   

 Адресируемите газовите сензори GS-ADR-RF за хладилни агенти следят нивата на амоняк и фреони, HFCs, HCFCs, CFCs и сигнализират при превишаване на препоръчителните нива на пределно допустима концентрация.

Използваният принцип на детекция с полу-проводникиви елементи гарантира бърза реакция и дълъг живот на сензорния елемент. Осигурява прецизна работа в широки температурни граници.

Автодиагностиката на сензора е функция, която осигурява коректна работа като следи състоянието на сензора и линиите и сигнализира при проблем.

Дистанционното калибриране – посредством магнитен ключ- без отваряне на корпуса улеснява периодичната му проверка и поддръжка.

Газовите сензори GS-ADR-RF са в метален корпус със степен на защита IP 65.

Проектирани за работа с газсигнализищи централи GA-ADR.

 

 

 

 

ГАЗСИГНАЛИЗИРАЩИ ЦЕНТРАЛИЗА МОНТАЖ НА ЛИЦЕВ ПАНЕЛ GA-ADR.LI

 

КОД ЗА ЗАЯВКА              КОНТРОЛИРАНИ ЗОНИ       РАЗМЕРИ мм       ЦЕНА – BGN

 

GA-ADR.LI08                                          8                                  270х133х197               1986.00

GA-ADR.LI.16                                        16                                 483х133х197               3982.00

      

                                                                                                       

 

           Адресируемите газсигнализиращите централи GA-ADR.L.16 контролитат до 16 газови сензора за ексползивни газове с входни линии със собствена сигурност. При контрол на токсични газове, към всяка входна линия могат да бъдат свързани до 3 адресируеми устройства.

Адресируемите газсигнализиращите централи GA-ADR.L.16 имат 3 алармени нива с светлинна и звукова индикация; 22 релейни изхода; 4 свободно програмируеми релета; RS-485 интерфейс; LCD дисплей, показващ състоянието на всички канали и съобщения за алармени събития и неизправности; енергонезависима памет за предишни алармени събития; автодиагностика на комуникационните линии и сензорите; възможност за буферно захранване.

Разработени са в 19“rack система за монтаж на лицев панел.

Газсигнализиращите централи GА-ADR.L са съвместими с газови сензори GS-ADR. Сертифицирани по изискванията на АТЕХ.

 

 

 

ГАЗСИГНАЛИЗИРАЩИ СЕНЗОРИ  GS-300

 

КОД ЗА ЗАЯВКА              КОНТРОЛИРАН ГАЗ              ЦЕНА – BGN

 

GS-300.CH4                             METAN                                     124.00             

GS-300LPG                          ПРОПАН-БУТАН                            124.00

GS-300.CO                     ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД                        220.00

GS-300.RFR                    ХЛАДИЛНИ АГЕНТИ

                                                                             

 Газовите сензори Gas Sense GS-300 следят нивата на контролираните газове и сигнализират при превишаване на допустимите концентрации.
Бързата реакция и дългия живот на сензора са гарантирани от използвания полу-проводников принцип на измерване.
Микропроцесорното управление и функцията за автодиагностика осигуряват коректната работа на сензора.
Лесното монтиране и калибриране правят сензорите удобни за периодична проверка и поддръжка.

Газовите сензори Gas Sense GS-300 са в ABS корпус
Проектиран за работа с газсигнализиращи централи GA-300.E

 

 

ГАЗСИГНАЛИЗИРАЩИ ЦЕНТРАЛИ GA-300.E

 

КОД ЗА ЗАЯВКА              КОНТРОЛИРАНИ ЗОНИ       РАЗМЕРИ мм       ЦЕНА – BGN

 

GA-300.E.01                                        1                                 125x91x59                  170.00

GA-300.E.02                                        2                                 125x91x59                  220.00

GA-300.E.03                                        3                                 125x91x59                  310.00

GA-300.E.04                                        4                                  106x92x58                  380.00

GA-300.E.04                                        4

    

                                                                                                   

   Газсигнализиращите централи GA-300.E контролират до 4 газови сензора, сигнализират светлинно и звуково при превишаване на допустимите нива на  и превключват изпълнителни механизми.

Имат две алармени нива със светодиодна индикация - предупредително и алармиращо. Диференциална звукова сигнализация - различна при различните алармени събития.

„ТЕСТ“ режимa, позволява да се симулира активиране на всички алармени изходи на централата, за да се провери изправността на изпълнителните механизми.

„RESET“ режимa, осигурява връщането на газсигнализиращата централа към нормана работа, след като е отчела алармено събите.

DIN корпусът, предназначен за монтаж на еврошна, позволява лесна инсталация в стандартни електрически табла.

Газсигнализиращите централи GA-300.E са съвместими с газови сензори GS-300.

 

 

 

 

 

БИТОВИ ГАЗСИГНАЛИЗАТОРИ Н-220

 

 

КОД ЗА ЗАЯВКА              КОНТРОЛИРАН ГАЗ              ЦЕНА – BGN

 

Н-220-CH4                                   МЕТАН                                70.00

Н-220.LPG                              ПРОПАН БУТАН                     70.00

Н-220.СО                              ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС               98.00

Н-220.IAQ                          КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА         84.00

ЕМ.ВЕНТИЛ М16/RMO-NA                                                     50.00

ЕМ.ВЕНТИЛ М16/RMO-NC                                                     84.00

H-220-.CH4/LPG + M16RMO-NA                                               110.00 

H-220CH4/LPG+M16RMO-NC                                                  144.00

                                                                                              

 Битовите газсигнализатори H-220 следят концентрацията на взривоопасни газове и изпарения, летливи органични ратворители и въглероден окис в битови условия и алармират светлинно и звуково при превишяване на максимално допустимите нива.

В зависимост от контролирания газ, битовите газсигнализатори от серията H-220 се предлагат в следните модлели: H-220-CH4 – за метан, H-220-LPG - за пропан-бутан, H-220-IAQ - качество на въздуха, H-220-CO- за въглероден окис.

 

 

 

 

 

 

ПОРТАТИВНИ ГАЗСИГНАЛИЗАТОРИ

ПОРТАТИВНИ ГАЗСИГНАЛИЗАТОРИ GS-500

 

 

КОД ЗА ЗАЯВКА              КОНТРОЛИРАН ГАЗ              ЦЕНА – BGN

 

GS-500.EX                       ЕКСПЛОЗИВНИ ГАЗОВЕ                140.00

                                                                със сонда             190.00

GS-500.CO                       ВЪГЛЕРОГЕН ОКИС                      250.00 

                                                                

                                                                                                   

    Портативният газсигнализатор GS-500.EХ открива повишени нива на метан и пропан-бутан a GS-500CO нa въглероден окис. Газовата концентрация се измерва с каталитичен сензорен елемент. Измервателният обхват  е 0-100% ДГВ. Аларменото ново е настроено на 20% ДГВ.

GS-500.EХ е:

 • високо чувствителен –открива изтичане в много ниски концентрации
 • с LCD дисплей
 • дълъг живот на сензора
 • регулиране на чувствителността
 • възможност за калибриране
 • нулиране
 • диференциална звукова сигнализация
 • индикация за разредена батерия
 • настроеваемо алармено ниво
 • термометър

 

 

 

ПОРТАТИВНИ ГАЗСИГНАЛИЗАТОРИ   GASSENSE 1000

 

КОД ЗА ЗАЯВКА              КОНТРОЛИРАН ГАЗ              ЦЕНА – BGN

 

GasSense-1000.EX03           ЕКСПЛОЗИВНИ ГАЗОВЕ           380.00

GasSense-1000.EX19           ЕКСПЛОЗИВНИ ГАЗОВЕ           560.00

GasSense-1000.ОХ              КИСЛОРОД                                    480.00

GasSense-1000.ТОХ-СО     ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС                   480.00

GasSense-1000.ТОХ-Н2S   СЕРОВОДОРОД                            480.00     

                                                                                  

 Портативните уреди GasSense-1000.EX измерват текущата концентрация на контролираните експлозивни газове и отчитат регистрираните нива в диапазон 0 - 100% ДГВ.

Разработени в 2 варианта: GasSense-1000.EX.03 за метан, пропан и изо-бутан GasSense-1000.EX.19 за ацетон, амоняк, цикло-хексан, етилов алкохол, етил ацетат, етилен, водород, октан, изо-пропил алкохол, метан, метилов алкохол, метил етил кетон, бутан, хептан, хексан, пентан, пропан, толуен, безоловен бензин.

GasSense-1000.EX са точни, сигурни и удобни за работа уреди с:

 • каталитичен сензор
 • LCD дисплей
 • 3 алармени нива , две от които могат да се настройват
 • светлин

  Изпрати запитване за този продукт