WAYNE DRESSER

WAYNE DRESSER

Бензиноколонките на немската фирма Wayne Dreser са един чудесенизбор за играждането или обнвлението на Вашият търговски обект.Получавате надежна немска техника в комплект с:

     -Валиден европейск сертификат за одобрен тип средство за измерване.

    -Възможност за оборудване на изделието със всички модули и системи изискуеми от законодателният орган.

 

 

Изпрати запитване за този продукт