Какво трябва да знаете ако имате обект за продажба на течни горива?

1. В срок до 31.03.2012г. сте длъжни да оборудвате съдовете по обектите си за съхранение на течни горива и пропан бутан с нивомерна система, която да бъде свързана с фискалната система на обекта Ви с цел изпращане към НАП информация за съдържащите се в резервоарите горива.

 2. Нивомерните системи трябва да са от одобрен тип  и да са  узаконени с  Вашата фискална система. Изисквайте от хората, които Ви монтират нивомерна система да е свържат с Вашата фискална система и данните от измерванията да се визуализират върху нея или се консултирайте с обслужващата Ви фирма да не останете финансово изненадани след това.

Върни се към всички статии