Изисквания към ведомствените обекти за продажба на течни горива

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЕДОМСТВЕНИТЕ ОБЕКТИ ЗА ПРОДАЖБА НА ТEЧНИ ГОРИВА

В бр.54 от 17.07.2012г. на ДВ е публикуван Закон за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове.

 

    В параграф "Преходни и заключителни разпоредби" чл 78 и чл. 118 ал.7 в закона се цитира,че в срок до  31.12.2012год.всички ведомствени обекти за продажба на течни горива за собствени нужди са длъжни да регистрират всички количества проточени през средствата за измерване чрез фискално устройство и да изградят дистанционна връзка с НАП като по електронен път  предават информация за количествата гориво минало през средствата за измерване а също така за направените доставки и наличности в резервоарите за съхранението им.

ВАЖНО !!! Може да използвате на обектите си само нивомерни системи от узаконен тип с номер в ДР на одобрените СИ

 линк към Закон за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове от бр. 54

                                                                                  ДАНИИЛ ЕООД

 За повече информация и пояснения използвате телефоните от формата за контакти.

Върни се към всички статии