НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ

 

 

Съгласно промените в Закона за автомобилните превози (ДВ бр.50 от 3 юли 2012), в срок от 6 месеца, считано от датата на публикуване, всички междуградски линии трябва да издават фискални билети с определени реквизити (име на превозвач, час на тръгване, място и др.).

Върни се към всички статии