За всички ЕСФП

 

Във връзка с изменения в наредба Н-18 за промяна формата на данни за документална доставка на горива в обектите за продажба на такива в срок до 31.12.2о12год. е необходимо да се актуализират софтуерите на всички ЕСФП  и фискални принтери свързани към тях.

Върни се към всички статии