ИДЕНТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА НА ОБЕКТИ ЗА ПРОДАЖБА НА ТЕЧНИ ГОРИВА

 

 

СВАЛЕТЕ ВАШИЯТ ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ОТ СЛЕДНИЯТ ЛИНК:

ФАЙЛА СЕ КАЗВА  ОТТГ РЕГИСТЪР.КОЛОНА G

http://extlb.bacis.customs.bg/core/scInstArchive/specs.jsp

 

Върни се към всички статии