проверка нивомерни системи

В срок до 31.12.2013г. монтираните към резервоарите за съхранение на течни горива нивомерни системи по обектите за продажба на текива подлежат на първоначална метрологична проверка.

Върни се към всички статии