Правят регистър на ведомствените бензиностанции

 

по статията работи: iNews.bg | 03.02.2015 | 11:20
 

Собствениците на ведомствените бензиностанции ще трябва да се регистрират в Националната агенция за приходите (НАП). Това предвиждат промени в Наредбата за отчитане на продажбите с касови апарати.

Информацията, която ще се подава в приходната агенция по електронен път, касае адреса, на който се намира бензиностанцията, обема на съдовете и вида на горивото, с което зареждат. Освен това собствениците ще трябва да изпращат информация за средногодишното потребление на гориво на превозните средства и машините, които се зареждат от ведомствените бензиностанции.

При евентуална промяна на някои от данните, собствениците на ведомствените бензиностанции ще разполагат със срок от 7 дни, в който да изпратят актуалната информация в приходната агенция.

"Целта на промените е да се идентифицират ведомствените бензиностанции и съдовете, от които се извършва зареждане за собствени нужди", пише в мотивите към проекта на наредбата.

Наскоро от финансовото министерство съобщиха, че нямат достатъчно информация за 30 000 ведомствени бензиностанции. Държавните институции не знаели нито къде се намират, нито за вместимостта на резервоарите им. Тогава от ведомството обясниха, че не може безспорно да се докаже дали тези обекти зареждат само гориво за собствени нужди или правят и нерегламентирани продажби.

В момента ведомствените бензиностанции на земеделските производители всеки месец изпращат справки за ползваното гориво в НАП. Освен това с фактури декларират всеки литър, защото им се възстановява част от платения акциз за гориво с пари от бюджета.

Според земеделски производители, цитирани от в. "Труд", новият регистрационен режим е излишен, защото той вече съществува под тези две форми.

Собствениците на ведомствени бензиностанции са против и въведеното в Закона за ДДС изискване задължително да монтират нивомерни системи в резервоарите.

 

 

33 4 фев 2015, 18:58, 5055 прочитания

Правителството отстъпи за ведомствените бензиностанции

Министерството на финансите се отказа от контрола върху обектите и го замени с регистрация

И премиерът, и финансовият министър бяха категорични, че няма да се откажат от намерението си

И премиерът, и финансовият министър бяха категорични, че няма да се откажат от намерението си

© НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Още по темата

Държавата губи над 1 млрд. лв. от неплащане на данъци върху горивата

Най-голяма част от недекларираните количества са в секторите "Транспорт" и "Селско стопанство", показва анализ на финансовото министерство

25 яну 2015

Ведомствените бензиностанции: Държавата въведе контрол от днес за утре

Горивата трябва да се отчитат в реално време. Проблемът е, че срокът от два дни за поставянето на уреди е неизпълним

11 яну 2015
"Няма да им отстъпя изобщо, защото това са над 1200 бензиностанции, които нито са вързани с НАП, нито има някаква отчетност, а че е скъпо да си сложат връзка с НАП – горе-долу проверката показва, че около 5000 лева струва една бензиностанция да се върже с нашата система. Така че, да ме извинят, но това не е сума, която да може да ги спре, при положение че ние около 1.1 млрд. лв. субсидии им разплащаме."
Премиерът Бойко Борисов на 20 януари

Държавата за втори път се отказа да контролира най-тъмната зона в търговията с горива - т.нар. ведомствени бензиностанции. Те са около 30 хиляди и са основно собственост на зърнопроизводители и транспортни фирми. Изчисленията на държавата за консумацията на горива в страната показват, че годишно от сивия сектор бюджетът губи над 1 млрд. лв. и основните заподозрени са тези обекти, защото продажбите през тях не се отчитат.

Мярката към тях трябваше да е задължително инсталиране на нивомери и фискални устройства с връзка към НАП, както е при бензиностанциите от години. Сега обаче след заплаха от протести основно от страна на земеделските производители Министерството на финансите предлага обектите само да влязат в регистър, т.е. пак остават извън контрол. Възможно е отказът на правителството да е само временна маневра за намаляване на напрежението. Факт е обаче, че управляващите изглеждат прекалено отстъпчиви пред заплахата от стачки. Ако наистина аргументът срещу е, че опериращите ведомствени бензиностанции не могат да си позволят еднократния разход от около 5 хил. лв., то инсталирането на уредите можеше да се отложи примерно с 6 месеца или дори година. Но то изчезва и се заменя от регистрация.

Облекчение чрез наредба

Стъпката назад е записана в новата наредба за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти, публикувана за обществено обсъждане на сайта на финансовото министерство. Тя заменя представената три седмици по-рано наредба, която предвиждаше контролът върху ведомствените бензиностанции да се изравни с този, който действа върху бензиностанциите за продажба на горива.

Самите промени в Закона за данъка върху добавената стойност (ДДС) се случиха експресно в края на годината. Мярката е безспорна, единствената критика беше, че собствениците на ведомствени бензиностанции не знаеха за новото си задължение. Реално обаче законът не вкарва нивомерите, те трябваше да са във въпросната наредба.

Желанието на правителството да въведе тотален контрол върху движението на течни горива на територията на страната срещна отпора на зърнопроизводителите, транспортните компании и някои от търговците на горива. А министърът на финансите Владислав Горанов и премиерът Бойко Борисов публично заявиха, че няма да отстъпят от намерението си. Сега наредбата ги опровергава.

Остават обаче констатациите на Министерството на финансите, че държавата губи годишно между 1.1 и 1.2 млрд. лв. от укриване на данъци върху доставките и продажбите на течни горива. И че "не може по безспорен начин да се установи дали от тези обекти се извършват зареждания само на собствени превозни средства, машини и съоръжения, или се извършват и нерегламентирани продажби на течни горива без платени данъци, както и дали в тях не се зарежда нелегално гориво, за което не са издадени документи". Анализът на ведомството е показал, че общият брой на бензиностанциите за продажба на горива на територията на страната е 3105 при над 30 000 обекта за зареждане на горива, т.нар. ведомствени бензиностанции.

Аргументите на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) са, че е невъзможно да изпълнят изискванията в толкова кратък срок, а някои земеделските производители не могат да си позволят подобни извънредни разходи (въпреки че всяка година те получават над 1 млрд. лв. субсидии). Позицията на Асоциацията на земеделските производители в България е, че допълнителните разходи не са оправдани, а техническите изисквания – неизпълними на места. Протестно писмо изпратиха и от Съюза на международните превозвачи и от Националното сдружение на българските превозвачи.

Неразбрали и неискащи

Въпреки промяната на наредбата и отстъплението на правителството вчера националната асоциация на зърнопроизводителите обяви, че ще започне протести, ако се налага секторът да въвежда нивомери и фискални устройства. Зърнопроизводителите твърдят, че офертите за оборудването са за средно около 15 хил. лв. "Трябва да се направи обективен анализ и да се преразгледа законът в частта му за земеделските производители", съобщи зам.-председателят на сдружението Ангел Вукодинов.

По информация на "Капитал Daily" няколко асоциации, сред които и тези на зърнопроизводителите, водят преговори с правителството, за да се стигне в крайна сметка до това решение. Според неофициална информация текстовете, които са останали в наредбата, не са окончателни, защото по останалите все още се преговаря.

Меките изисквания към ведомствените бензиностанции

Те ще трябва да подават данни в НАП по електронен път с електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) за:

- пълно наименование/трите имена, ЕИК от Търговския регистър/ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ
- адрес на управление/постоянен адрес
- код и наименование на икономическата дейност по КИД-2008
- вид на съдовете/съоръженията за зареждане и/или съхранение на горива
- обем/вместимост на съдовете
- вид на горивото и мерна единица
- местонахождение на обекта/обектите за зареждане/съхранение на горива
- предназначение на горивото
- вид, брой и средногодишно потребление на количеството гориво на превозните средства, машините, съоръженията и друга техника, които се зареждат от съдовете
- регистрационен номер на собствена мобилна цистерна за зареждане.

Всяка промяна в данните за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди или коригирането на подадената информация за тях се извършва с подаване на нови данни в 7-дневен срок от настъпване на промяната или от първоначалното подаване.

 

Върни се към всички статии