ВЕДОМСТВЕНИ ОБЕКТИ-ПРОМЯНА В Н18

В брой 14 от 20.02.2015г,. е обнародвана промяната в наредба Н18 за регистрация на продажбите чрез фискални устройства касаеща обектите извършващи търговия с течни горива за собствена сметка.

Към промените:

Върни се към всички статии