ведомствени обекти-очаквани промени

В една от новинарските телевизии излезе информация за очаквани промени в наредба Н18 от 13.12.2006г. касаеща търговците които зареждат автомобили с течни горива за собствена сметка - така наречените ведомствени бензиностанции.

Съгласно очакваните промени търговци ,които съхраняват горива в резервоари над 1000 литра ще бъдат задължени да отчитат продажбите чрез ЕСФП и изградят дистанционна връзка с НАП.

Подвижните автоцистерни също ще трябва да отчитат проточените горива чрез ЕСФП ,но при тях ще се допусне да няма монтирана нивомерна система.

Сроковете за привеждане на обектите съгласно изискванията ще са 2015 година.

Подчертаваме,че това е проектозакон за промяна на наредбата и за неговото приемане ще бъдете своевременно уведомени на страниците на сайта. Следете публикациите на министерство на финансите в Държавен вестник.

Върни се към всички статии