ПРОМЕНИ В НАРЕДБА Н-18

В бр.44 на ДВ от 16.06.2015г са публикувани промени в наредба Н-18 от 2006г за регистриране на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства:

Виж:http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=95195

Върни се към всички статии