ВЕДОМСТВЕНИ БЕНЗИНОСТАНЦИИ

В брой 49 от 30,06,2015г. на държавен вестнике публикувана наредба за изменение и допълнение на наредба Н-18 от 2006год. касаеща обектите зареждащи течни горива за собствени нужди.

Виж:

Върни се към всички статии